Reconnectieve Healing

Reconnective Healing

Voor wie is Reconnective Healing ?

Reconnective Healing is een alternatieve geneeswijze en geschikt voor iedereen. Het is een universele healingsenergie en kan worden gebruikt bij de behandeling van klachten op fysiek, emotioneel, spiritueel of elk ander niveau. Ook i.g.v. ernstige ziekten en pijn kan Reconnective Healing een aanzienlijke verlichting, verbetering of zelfs genezing geven. Hoe en wat voor healing er precies plaatsvindt verschilt per individu, lees hiervoor ook de algemene uitleg over healing.

De healing sessie

Een Reconnective Healing sessie duurt meestal 45-60 minuten. Tijdens een healing sessie lig je ontspannen en met je ogen dicht op de behandeltafel. Aan het begin van de sessie leg ik even mijn handen op je schouders om de energie te initiëren en mij 'te verbinden' met jouw wezen. Daarna houdt ik mijn handen 3-10 centimeter boven je lichaam om “bijzondere” energiepunten in het energieveld rond je lichaam op te zoeken. Met de gevonden energiepunten wordt gedurende de healing sessie gewerkt. Bij Reconnective Healing is er dus minder direct contact d.m.v. “handoplegging” dan bijvoorbeeld bij Shamballa of Reiki.

Hoe ervaar je een Reconnective Healing ?

De Reconnective Healing energie voelt heel zacht en subtiel maar de energie raakt 'jouw wezen' in al zijn aspecten. Daardoor is het enorm krachtig en kunnen er ontzettend mooie dingen op allerlei gebied kunnen gebeuren. Veel mensen beschrijven de healing als een toestand van zeer diepe ontspanning en enorme rust of als een trance toestand waarbij je heel dicht bij je Zelf bent. En dat beschrijft ook precies wat het is, je wordt herverbonden met je Zelf (reconnective = herverbindend), het is 'een staat van zijn'. In deze herverbonden toestand kan op elk mogelijk vlak healing ontstaan en kan je heel verschillende ervaringen hebben:

  • Inzicht in de dingen die goed voor je zijn
  • Het kunnen bekijken en loslaten van emoties en angsten zonder dat je ‘er doorheen moet’, je hoeft het alleen maar te bekijken en daarna los te laten.
  • Heel veel en snel opeenvolgende ‘beelden’ of gedachten waar kennelijk iets mee moet gebeuren. Soms is het direct duidelijk wat die beelden betekenen soms komt dat pas later in de loop der dagen en weken.
  • Het helen van lichamelijke klachten
  • Het gevoel opgetild te worden of te zweven in de ruimte
  • Golven van warme of juist koude energie door het lichaam voelen gaan.
  • Het gevoel alsof energiebanen worden geopend.
  • Je lichaam kan reageren door onder andere oog-, hoofd-, hand- of been bewegingen
  • Kleuren, geuren, geluiden en beelden waarnemen

 

Hoe je de healing precies ervaart verschilt van persoon tot persoon en sommige mensen voelen bijna niets. Dat wil niet zeggen dat 'het dan niet werkt', de energie doet zijn werk, ook als je het niet bewust ervaart (soms wordt je je er pas later van bewust).

Reconnective healing ervaringen van klanten kan je hier lezen.

Na de healing

Een healing zorgt voor herstel van 'de balans' in jezelf. Afhankelijk van de mate waarin de balans is verstoord is meer of minder tijd nodig om de balans weer te kunnen herstellen. De Reconnective Healing energie stopt niet op het moment dat de healing sessie is beëindigd, de energie kan nog dagen of zelfs weken doorwerken. Healing vind soms direct plaats tijdens de eerste sessie, maar soms kan het wat langer duren. De ervaring leert dat één tot drie heling sessies voldoende zijn maar je zult zelf aanvoelen hoeveel sessies je nodig hebt. Bij Reconnective Healing heb je geen periodieke 'onderhouds behandeling' nodig, de healing is blijvend!

Wat is een healing?

 Universele energie is de bron van het leven en in alles en iedereen in het universum aanwezig. We zijn alleen 'vergeten' dat het bestaat, dat het een onderdeel is van onszelf, wat we er mee kunnen doen en wat het voor ons betekent. In het algemeen is de energie in onszelf 'in balans' maar door ziekte of gebeurtenissen in ons leven (of zelfs vorige levens) kan een verstoring van de energiebalans ontstaan.

Door onszelf open te stellen voor universele healing energie kan healing (genezing) ontstaan. Het is mogelijk jezelf te healen, maar vaak wordt een healer ingeschakeld. Een healer is als het ware een 'doorgeefluik', de healing energie wordt via de healer doorgegeven aan degene die wordt behandeld, het is dus niet de energie van de healer zelf die je ontvangt. Des te meer je jezelf 'toestaat' de energie toe te laten des te beter de healing kan plaatsvinden. De mate waarin je de healing energie "toelaat" verloopt meestal onderbewust en wordt bepaald door je eigen 'geschiedenis en levensloop'. Daardoor kunnen mensen (met dezelfde klachten) toch heel verschillend reageren op een healing en is er geen garantie te geven op een 'van tevoren te bepalen' resultaat.

Healing kan plaatsvinden op fysiek, emotioneel, spiritueel of elk ander niveau en zorgt voor herstel van 'de balans' in jezelf. Het kan ook een combinatie zijn van deze niveau's. Je kan je misschien voorstellen dat iemand bijvoorbeeld pas fysiek kan (of eigenlijk wil) healen als eerst op emotioneel niveau heling heeft plaatsgevonden. De klachten kunnen in dit voorbeeld dan verdwijnen (healen) gedurende de loop van een aantal healing sessies.

Healing kan gebruikt worden bij behandeling van vrijwel alle klachten/ziekten. Ook bij ernstige ziekten of pijn kan healing verbetering, verlichting of zelfs genezing geven. Hoe de healing plaatsvind en hoeveel sessies nodig zijn is van te voren niet te zeggen, je zult zelf aanvoelen of je nog een healing nodig hebt. Afhankelijk van de mate waarin de balans is verstoord is meer of minder tijd nodig om de balans weer te kunnen herstellen. De werking van de healing energie stopt niet op het moment dat de healing sessie is beeindigd, de energie kan nog dagen of zelfs weken in je doorwerken.

Voor de healings maak ik gebruik van de Reconnective Healing energieen.